MÄNTSÄLÄN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY

TOIMINTALuonnonkukkien päivänä 2007 oli taas Sandberginpellolla runsaasti kasveista kiinnostuneita retkeläisiä.

Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistys pyrkii edistämään luonnonarvot huomioon ottavaa toimintaa alueellaan. Käytännössä tämä tapahtuu järjestämällä yleisötilaisuuksia ja tapahtumia, tekemällä yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, tekemällä valistustoimintaa mm. kouluissa ja eri yhdistysten tilaisuuksissa sekä tiedottamalla eri viestimissä ja suoraan jäsenille. Yhdistyksellä on myös useita luonnonsuojelullisia pitkäaikaiskohteita ja -projekteja. Monet yhdistyksen jäsenet tekevät muutakin käytännön luonnonsuojelutyötä.

 

 

Kotipiirissä Levannolla on ollut myynnissä yhdistyksen tekemiä pönttöjä, viime syksynä myös isoja ruokinta-automaatteja. Kuvassa Kotipiirin isäntä Hannu Rantalainen.Pitkäaikaisia luonnonsuojelullisia kohteita ovat Sandbergin pelto sekä Kotojärven nuotiopaikka ja laavu. Ohkolan raivaussopimusalueella huolehditaan alueen avoimuudesta sekä seurataan ja jatketaan kylvö- ja istutuskokeiluja (hirvenkello, pähkinäpensas). Lisäksi käytössä on ns. 'pönttöpaja': siellä rakennetaan pönttöjä mm. myyntiin. Pönttöjä voi ostaa esimerkiksi Kotipiiri-myymälästä. Osana pönttöprojektia liito-oravien ja varpuspöllön pönttöjä viedään maastoon ja niitä huolletaan.

 

Tutustu lisäksi linkeistä  Kiuru-projektiin, Kiuru-projektin perhosselvitykseen vuodelta 2015 ja perhosselvitykseen vuodelta 2016.

Yhdistyksen pyrkimys edistää luonnonarvot huomioon ottavaa toimintaa näkyy myös aloitteellisuudessa. Tästä linkistä löydät maaliskuussa 2017 tehdyn aloitteen Mäntsälän kunnalle.

 

ETUSIVU

TOIMINTA

RETKIÄ

JÄSENEKSI

YHTEYSTIEDOT

JÄSENKIRJEET

ARKISTO

LINKIT